OFERTÃ
CRISOR SHOW s.r.l. - distributorul autorizat în România al firmei RAM Audio, una din cele mai mari firme din domeniu, oferã cele mai mici preturi de distributie cu discount-uri cuprinse între 5% - 10% pentru gama de produse profesionale de cel mai înalt nivel tehnologic din domeniul sunetului pentru teatre, televiziuni, spectacole.

Oferta RamAudio                                                     Conditii

 


Cea mai bunã amplificare de putere înseamnã functionare liniarã absolutã pentru orice semnal audio complex. Amplificatoare unice, construite pentru cele mai înalte cerinte profesionale, datoritã noii proiectãri a circuitelor ce garanteazã performante de exceptie si o sigurantã în functionare deosebitã. Cu aceste calitãti, echipamentele RAM Audio sunt cele mai moderne amplificatoare în termenii specificatiilor tehnice si a performantelor sonice pure. Pentru a avea eficientã, modulele de putere ale amplificatoarelor sunt realizate printr-o distributie economicã a componentelor, cu mentinerea coerentei tehnice pentru cresterea spatiului de disipatie termicã în concordantã cu puterea livratã la iesire. Amplificatoarele au fost proiectate cu o maximã atentie acordatã tuturor pasilor de productie, începând încã de la proiectare. Plãcile electronice sunt dublu-placate,
din fibrã de sticlã, iar cele mai avansate circuite SMT sunt folosite pentru o sigurantã completã, ansamblare si service rapid.

Caracteristici generale:
* Toate amplificatoarele RAM Audio sunt dotate cu cea mai nouã si ne-egalatã protectie la scurt-circuit - SCP™, sistem patentat, astfel încât amplificatorul sã reziste la scurt-circuit pentru orice sarcinã si pentru oricare ar fi durata acestuia.
Protectia SCP™ oferã stabilitate amplificatorului la toatã gama de puteri, mai mult, acest circuit de protectie oferã o iesire de semnal perfectã, pentru toatã gama de frecvente audio.
* Amplificatoare cu înãltime de 2U (88 mm.); constructie modularã pentru service rapid; dispunere simetricã cu supra dimensionare pentru echilibrarea greutãtii; transformatoare toroidale de mare eficientã; alimentare liniarã de putere; operare
dualã sau în punte; intrãri duale balansate XLR Neutrik; posibilitatea atenuãrii semnalului de intrare în 41 pasi - volum; componente de înaltã calitate; rãcire eficientã cu ventilatoare axiale cu vitezã variabilã continuu; indicatoare pentru semnal, Clipping (vârf) si protectie.

Protectii:
Toate amplificatoarele RAM Audio sunt dotate cu sigurante fuzibile calibrate pentru alimentare generalã si separate pentru alimentarea canalelor. Functie Mute la pornire; protectie pentru scurt-circuit permanent - CSP™ ; protectie
pentru supra-încãrcare termicã; limitare inteligentã a vârfurilor de semnal ICL™ - intelligent clip-limiter si deconectarea sarcinii la curent nul - CRO™ - currentless relay operation, aceste protectii fiind sisteme patentate.

ICL™ Limitare inteligentã a vârfurilor (clipping)

Sistemul ICLTM de la RAM Audio este un sistem de limitare a vãrfurilor (anticlip) care se deosebeste de sistemele conventionale de reducere a vârfurilor (clipping) prin urmãrirea dinamicã a valorilor maximale ale sursei de alimentare, pentru a rãspunde cerintei instantanee de curent / tensiune astfel eliminându-se orice limitare a dinamicii semnalului.
Semãnând mai mult cu un amplificator compensat, sistemul ICLTM de la RAM Audio pãstreazã calitatea sunetului chiar si atunci când
amplificatoarele au depãsit pragul de clipping, asigurând o dinamicã foarte mare la nivele de distorsiune neglijabile. De obicei sistemele
anticlipping limiteazã semnalul de intrare în functie de o referintã datã.
Sistemul ICLTM îsi variazã pragul de referintã în functie de starea iesirii si de valorile maxime ale sursei de alimentare. Când sistemul detecteazã starea clipping-ului, comparã parametrii mentionati mai sus, apoi ajusteazã amplitudinea semnalului de intrare pentru a se încadra în limitele valorilor sursei de alimentare, evitând astfel clipping-ul. Aceastã ajustare este fãcutã pe baza a douã constante de timp, atac (attack) si revenire (release); aceasta permite sã nu se piardã din
dinamica semnalului în primele perioade si evitã efectul de "pompare" (pumping effect). Acest sistem evitã efectiv situatiile de clipping continue, chiar si atunci când este aplicat un semnal excesiv amplificatorului si protejeazã difuzoarele împotriva armonicilor de înaltã frecventã produse.

CSP™ Protectie Continuã la Scurt-circuit

CSPTM nu este o protectie conventionalã la scurt-circuit pentru iesirea amplificatorului. Sistemele conventionale de protectie la scurt-circuit se bazeazã doar pe limitarea curentului în cazul în care un curent excesiv trece mai mult timp la iesire, cauzând suprasarcinã.
Aceasta poate încã sã producã defectarea tranzistorilor de iesire si a
circuitelor asociate, în functie de natura si durata scurt-circuitului.
De asemenea, sistemele cu limitare de curent fac cu greu diferenta între scurt-circuit direct la bornele difuzorului si tranzitii de curent
mare ce apar în functionarea normalã. CSPTMeste un sistem sofisticat de protectie în care curentul de iesire este monitorizat continuu si ajustat în functie de impedanta de sarcinã, relativ la impedanta de sarcinã de 0 ohmi. Aceasta permite o functionare dinamicã la valori relativ mari ale curentului în cazul muzicii, dar la valori mult mai scãzute ale curentului în cazul unui scurt-circuit direct sau în cazul
unei impedante de sarcinã prea mici. La aparitia limitãrii de curent, circuitul CSPTM se activeazã, deschizând releul de iesire care deconecteazã sarcina excesivã. La fiecare câteva secunde, CSPTM monitorizeazã scurt-circuitul si mentine aceastã stare a releului dacã scurt-circuitul persistã.
Acest ciclu se repetã pânã când sarcina revine la valoarea corectã. Sistemul CSPTM protejeazã tranzistorii finali de stressul unui scurt-circuit si, în conjunctie cu sistemul CROTM, protejeazã releele de iesire si circuitele asociate. Acest sistem de limitare de curent foarte sofisticat permite o performantã îmbunãtãtitã a dinamicii sunetului la valori mai mari de putere, iar în acelasi timp oferã amplificatorului un mare grad de imunitate împotriva scurt-circuitelor continue si a sarcinilor excesive.

CRO™ Operare cu Releu la Curent nul

 

 

 

 

 


CROTMeste un sistem care protejeazã componentele amplificatorului si evitã stãrile tranzitorii la iesirile difuzoarelor când releul de iesire se deschide datoritã unui eveniment anormal (temperaturã mare, scurt-circuit, etc.). Într-un amplificator conventional, releul functioneazã cu toatã tensiunea de semnal între contactele sale si trebuie sã întrerupã tot curentul pe care aceastã tensiune îl produce prin sarcinã. Acest mod de operare reduce considerabil viata releului din cauza curentului electric generat între contacte. Acest curent electric poate avaria permanent contactele sau poate creste rezistenta la contact, reducând dramatic factorul de transfer.
Pe de altã parte, difuzoarele trebuie izolate de situatiile imprevizibile care apar între deschiderea si închiderea contactelor releului (care pot include generarea unui curent electric) pentru a le proteja de semnalele parazite de
înaltã frecventã care le-ar putea defecta. RAM Audio a dezvoltat sistemul de protectie CROTM pentru a evita aceste situatii periculoase. În principiu, CROTM anticipeazã deschiderea sau închiderea releului de iesire actionând asupra semnalului de intrare reducându-l la zero pentru a permite contactelor releului sã opereze întotdeauna la curent nul. Dacã releul este deschis, se închid mai întâi contactele, apoi semnalul este lãsat sã treacã. Dacã releul este pe cale de a se deschide, întâi se aduce semnalul la zero apoi se deschid contactele. Întârzierea dintre anularea semnalului (signal muting) si deschiderea sau închiderea contactelor este neglijabilã, iar ascultãtorul nu va sesiza nici o dovadã a functionãrii CROTM. În plus, sistemul CROTM aplicã semnalul cu o anvelopã în rampã pentru a evita cresterea instantanee a volumului când semnalul este aplicat amplificatorului la închiderea contactelor releului.
În multe tãri, stabilitatea voltajului retelei electrice este departe de optim. Dispozitivele RAM Audio sunt pregãtite sã suporte cãderi de tensiune pânã la 170V în retele de 230V (90V în retele de 120V) sau vârfuri de pânã la 245V în retele de 230V (128V în retele de 120V) .
Amplificatoarele RAM Audio sunt pregãtite sã functioneze continuu cu sarcini de 2 ohmi. Unii producãtori sustin cã si ei oferã aceastã facilitate. Scurta privire asupra specificatiilor tehnice care aratã o crestere micã de putere la impedanta minimã de sarcinã dovedeste relativitatea afirmatiei lor.
Pentru a rezuma, RAM Audio oferã calitãti remarcabile datoritã planificãrii realiste a ingineriei si datoritã folosirii fãrã compromis a sugestiilor clientilor. Cele mai multe amplificatoare, indiferent de puterea lor, au limitarea cã sursa de alimentare nu furnizeazã tensiunile si curentii în conformitate cu cererile semnalului, mai ales în cazul tranzitiilor care apar la frecventele joase (bass) de mare putere. Aceasta se întâmplã mai ales cu sarcinile înalt reactive cum ar fi o incintã de bass aproape de rezonantã. Limitarea datoratã sursei de alimentare înseamnã cã specificatia de putere a unui amplificator este teoreticã, dacã sursa de alimentare nu poate furniza cele cerute.


Seria MA

RAM Audio este constient de necesitãtile industriei audio si de aceea oferã prin aceastã nouã serie calitatea sonicã, sigurantã si soliditate tuturor profesionistilor încã de la prima clasã de amplificatoare. Ingineria creativã si selectarea componentelor, au permis producerea de amplificatoare care sunt utilizate fãrã probleme multi ani .

MA 400
Putere RMS <FTC> (0,1% THD): 2 x 180 W / 4 ohm ,
2 x 110 W / 8 ohm
 
Putere RMS <EIA> (1kHz, 0,1% THD): 2 x 200 W / 4 ohm ,
2 x 120 W / 8 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (+ 0 / - 0,5 dB la putere maximã)
Distorsiuni armonice totale plus zgomot - THD + N, la 1 W / 8 ohm, 1 kHz: < 0,01 %
Sensibilitate la putere maximã sarcinã 8 ohm: 1 V ;
Zgomot Hum: - 103 dB (canalul 'A' încãrcat)
Indicatoare: 2 LED-uri pentru Clip (vârf) , 1 LED pentru protectie , 1 LED pentru alimentare
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã, scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 1 ventilator cu vitezã variabilã
Dimensiuni: 483 x 89 x 300 mm. ; Greutate: 8 Kg.
MA 800
Putere RMS <FTC> (0,1% THD): 2 x 375 W / 4 ohm , 2 x 230 W / 8 ohm
 
Putere RMS <EIA> (1kHz, 0,1% THD): 2 x 400 W / 4 ohm ,
2 x 250 W / 8 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz
(+ 0 / - 0,5 dB la putere maximã)
Distorsiuni armonice totale plus zgomot - THD + N,
la 1 W / 8 ohm, 1 kHz: < 0,01 %
Sensibilitate la putere maximã sarcinã 8 ohm: 1,45V;
Zgomot Hum: -105dB (canalul 'A' încãrcat)
Indicatoare: 2 LED-uri pentru Clip (vârf) , 1 LED pentru protectie , 1 LED pentru alimentare
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Dimensiuni: 483 x 89 x 300 mm. ; Greutate: 12,5 Kg.
MA 1200
Putere RMS <FTC> (0,1% THD): 2 x 570 W / 4 ohm ,
2 x 360 W / 8 ohm
 
Putere RMS <EIA> (1kHz, 0,1% THD): 2 x 600 W / 4 ohm ,
2 x 385 W / 8 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz
(+ 0 / - 0,5 dB la putere maximã)
Distorsiuni armonice totale plus zgomot - THD + N,
la 1 W / 8 ohm, 1 kHz: < 0,01 %
Sensibilitate la putere maximã sarcinã 8 ohm: 1,6 V;
Zgomot Hum: -106 dB (canalul 'A' încãrcat)
Indicatoare: 2 LED-uri pentru Clip (vârf) , 1 LED pentru protectie , 1 LED pentru alimentare
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Dimensiuni: 483 x 89 x 300 mm. ; Greutate: 14 Kg.

 

Seria BUX - Hi Power Class-H Amplifier

* Carcasã din aliaj special super-rezistent, înãltime 2U si 3U.
* Dispunere simetricã distributia greutãtii
* Alimentare liniarã supra-dimensionatã de mare energie
* Operare în configuratie dualã (stereo) sau în punte
* Intrãri duale balansate cu conectori XLR Neutrik
* Indicatoare pentru semnal, protectie si limitare (clip)

Protectii
* Sigurante fuzibile independente pentru alimentarea canalelor
* Deconectare semnal de intrare (mute) la pornire
* Protectie permanentã la scurt-circuit CSPTM
* Intrare de semnal cu rampã progresivã
* Constructie modularã pentru service rapid
* Ventilatie eficientã spate-fatã
* Transformatoare toroidale de mare eficientã
* Numai componente de înaltã calitate
* Intrare atenuatã în 41 de pasi cu detentie
* 2 ventilatoare axiale cu vitezã variabilã continuu
* Sigurantã fuzibilã calibratã pentru alimentare generalã
* Protectie termicã la supra-sarcinã
* Limitare inteligentã a vârfurior (clip-limiter) ICLTM
* Deconectarea sarcinii la curent nul - protectie CROTM

BUX-1.0
Amplificator profesional de mare putere, clasa H
 
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N): 2 x 600 W / 2 ohm ,
2 x 475 W / 4 ohm , 2 x 340 W / 8 ohm
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N) conectare în punte:
1.200 W / 4 ohm , 950 W / 8 ohm
Putere (12 dB Factor Crest Pink Noise-zgomot roz):
2 x 1.000 W / 2 ohm , 2 x 700 W / 4 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (putere + 0,25 dB) ,
7 Hz - 100 kHz (la - 3 dB, 1 W)
THD la putere maximã: < 0,1 % (20Hz - 20kHz) ;
Rãspuns în fazã: + 15° (la 1 W, 20Hz - 20kHz.)
Distorsiuni de intermodulatie SMPTE: < 0,05% ;
Crosstalk: > 75 dB (20 Hz - 20 kHz)
Ratã Slew: > 65 V / ms ;
Factor de Damping: > 800 (20 Hz - 1 kHz)
Sensibilitate (putere maximã cu sarcinã 4 ohm): 0,96 V ;
Câstig în tensiune Gain: 33,1 dB
Raport semnal/zgomot S/N: 112 dB ('A' încãrcat) ,
99,5 dB (fãrã încãrcare)
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Alimentare: 230 V, 50 Hz ;
Curent: 0,3 A (inactiv),
9,5 A (la putere maximã cu sarcinã 4 ohm)
Dimensiuni: 483 x 89 x 442 mm. ; Greutate: 18 Kg.
BUX-1.4

 
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N): 2 x 900 W / 2 ohm ,
2 x 650 W / 4 ohm , 2 x 400 W / 8 ohm
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N) conectare în punte:
1.800 W / 4 ohm , 1.300 W / 8 ohm
Putere (12 dB Factor Crest Pink Noise-zgomot roz):
2 x 1.300 W / 2 ohm , 2 x 850 W / 4 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (putere + 0,25 dB) ,
7 Hz - 100 kHz (la - 3 dB, 1 W)
THD la putere maximã: < 0,1 % (20Hz - 20kHz) ;
Rãspuns în fazã: + 15° (la 1 W, 20Hz - 20kHz.)
Distorsiuni de intermodulatie SMPTE: < 0,05% ;
Crosstalk: > 75 dB (20 Hz - 20 kHz)
Ratã Slew: > 65 V / ms ;
Factor de Damping: > 800 (20 Hz - 1 kHz)
Sensibilitate (putere maximã cu sarcinã 4 ohm): 1,1 V ;
Câstig în tensiune Gain: 33,1 dB
Raport semnal/zgomot S/N: 113 dB ('A' încãrcat) ,
100,5 dB (fãrã încãrcare)
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Alimentare: 230 V, 50 Hz ;
Curent: 0,3 A (inactiv),
11,2 A (la putere maximã cu sarcinã 4 ohm)
Dimensiuni: 483 x 89 x 442 mm. ; Greutate: 20 Kg.
BUX-1.6

 
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N): 2 x 1.200 W / 2 ohm ,
2 x 750 W / 4 ohm , 2 x 475 W / 8 ohm
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N) conectare în punte:
2.400 W / 4 ohm , 1.500 W / 8 ohm
Putere (12 dB Factor Crest Pink Noise-zgomot roz):
2 x 1.600 W / 2 ohm , 2 x 1.000 W / 4 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (putere + 0,25 dB) ,
7 Hz - 100 kHz (la - 3 dB, 1 W)
THD la putere maximã: < 0,1 % (20Hz - 20kHz) ;
Rãspuns în fazã: + 15° (la 1 W, 20Hz - 20kHz.)
Distorsiuni de intermodulatie SMPTE: < 0,05% ;
Crosstalk: > 75 dB (20 Hz - 20 kHz)
Ratã Slew: > 65 V / ms ;
Factor de Damping: > 800 (20 Hz - 1 kHz)
Sensibilitate (putere maximã cu sarcinã 4 ohm): 1,15 V ;
Câstig în tensiune Gain: 33,1 dB
Raport semnal/zgomot S/N: 113,5 dB ('A' încãrcat) ,
101 dB (fãrã încãrcare)
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Alimentare: 230 V, 50 Hz ;
Curent: 0,3 A (inactiv),
12,5 A (la putere maximã cu sarcinã 4 ohm)
Dimensiuni: 483 x 89 x 442 mm. ; Greutate: 21 Kg.
BUX-2.0

 
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N): 2 x 1.520 W / 2 ohm ,
2 x 950 W / 4 ohm , 2 x 550 W / 8 ohm
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N) conectare în punte:
3.040 W / 4 ohm , 1.900 W / 8 ohm
Putere (12 dB Factor Crest Pink Noise-zgomot roz):
2 x 1.900 W / 2 ohm , 2 x 1.200 W / 4 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (putere + 0,25 dB) ,
7 Hz - 100 kHz (la - 3 dB, 1 W)
THD la putere maximã: < 0,1 % (20Hz - 20kHz) ;
Rãspuns în fazã: + 15° (la 1 W, 20Hz - 20kHz.)
Distorsiuni de intermodulatie SMPTE: < 0,05% ;
Crosstalk: > 75 dB (20 Hz - 20 kHz)
Ratã Slew: > 65 V / ms ;
Factor de Damping: > 800 (20 Hz - 1 kHz)
Sensibilitate (putere maximã cu sarcinã 4 ohm): 1,33 V ;
Câstig în tensiune Gain: 33,1 dB
Raport semnal/zgomot S/N: 115 dB ('A' încãrcat) ,
103 dB (fãrã încãrcare)
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Alimentare: 230 V, 50 Hz ;
Curent: 0,3 A (inactiv),
15 A (la putere maximã cu sarcinã 4 ohm)
Dimensiuni: 483 x 89 x 442 mm. ; Greutate: 22 Kg.
BUX-3.4
Amplificator profesional de mare putere, clasa H
 
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N): 2 x 2800 W / 2 ohm ,
2 x 1700 W / 4 ohm , 2 x 970 W / 8 ohm
Putere RMS (1kHz, 1%THD+N) conectare în punte:
5.600 W / 4 ohm , 3.400 W / 8 ohm
Putere (12 dB Factor Crest Pink Noise-zgomot roz):
2 x 3.400 W / 2 ohm , 2 x 2.050 W / 4 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (putere + 0,25 dB) ,
7 Hz - 100 kHz (la - 3 dB, 1 W)
THD la putere maximã: < 0,1 % (20Hz - 20kHz) ;
Rãspuns în fazã: + 15° (la 1 W, 20Hz - 20kHz.)
Distorsiuni de intermodulatie SMPTE: < 0,05% ;
Crosstalk: > 75 dB (20 Hz - 20 kHz)
Ratã Slew: > 65 V / ms ;
Factor de Damping: > 800 (20 Hz - 1 kHz)
Sensibilitate (putere maximã cu sarcinã 4 ohm): 1,82 V ;
Câstig în tensiune Gain: 33,1 dB
Raport semnal/zgomot S/N: 118 dB ('A' încãrcat) ,
106 dB (fãrã încãrcare)
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Alimentare: 230 V, 50 Hz ;
Curent: 0,5 A (inactiv),
24 A (la putere maximã cu sarcinã 4 ohm)
Dimensiuni: 483 x 133 x 480 mm. ; Greutate: 38 Kg.
BUX-3400
Amplificator profesional de mare putere, clasa H
 
Putere RMS (FTC, 0,1%THD+N): 2 x 2800 W / 2 ohm ,
2 x 1700 W / 4 ohm , 2 x 970 W / 8 ohm
Putere RMS (FTC, 0,1%THD+N) conectare în punte:
5.600 W / 4 ohm , 3.400 W / 8 ohm
Putere (12 dB Factor Crest Pink Noise-zgomot roz):
2 x 3.400 W / 2 ohm , 2 x 2.050 W / 4 ohm
Rãspuns în frecventã: 20 Hz - 20 kHz (putere + 0,25 dB) ,
7 Hz - 100 kHz (la - 3 dB, 1 W)
THD la putere maximã: < 0,1 % (20Hz - 20kHz) ;
Rãspuns în fazã: + 10° (la 1 W, 20Hz - 20kHz.)
Distorsiuni de intermodulatie SMPTE: < 0,05% ;
Crosstalk: > 82 dB (2 kHz - 20 kHz)
Ratã Slew: > 65 V / ms ;
Factor de Damping: > 800 (20 Hz - 1 kHz)
Sensibilitate (putere maximã cu sarcinã 4 ohm): 1,82 V ;
Câstig în tensiune Gain: 33,1 dB
Raport semnal/zgomot S/N: 118 dB ('A' încãrcat) ,
106 dB (fãrã încãrcare)
Protectii: mute la pornire, supra-încãrcare termicã,
scurt-circuit CSP™, limitare clipping ICL™
protectie la supra-curent - CRO™ ;
Rãcire: 2 ventilatoare cu vitezã variabilã
Alimentare: 230 V, 50 Hz ;
Curent: 0,5 A (inactiv),
24 A (la putere maximã cu sarcinã 4 ohm)
Dimensiuni: 483 x 133 x 480 mm. ; Greutate: 33 Kg.
Seria CB - Rugged Professional Amplifier

CB 1402
Amplificator profesional de mare putere
 
Putere medie de iesire (RMS) (1kHz, 1% THD+N):
- 2 x 710 W @ 2 ohm, 2 x 560 W @ 4 ohm
- conectare în punte: 1.420 W @ 4 ohm, 1.120 W @ 8 ohm
Raspuns în frecventa (la putere maxima + 0,25 dB): 20 Hz - 20 kHz
Raspuns în faza (@ 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 15°
THD (Distorsiune armonica totala) (20Hz - 20kHz): <0,1%
Distorsiune de intermodulatie SMPTE: < 0,05%
Crosstalk (20Hz - 20kHz): >75dB
Factor de Damping (20Hz - 1kHz): > 500
Câstig în tensiune (Voltage Gain): 33,1 dB
Raport semnal/zgomot (încarcat): 95 dB
Protectii: soft-start, pornire si oprire rapida, muting la pornire, supra-încalzire, DC, RF,
scurt-circuit CSP™, sarcini neadaptate, suprasarcina ICL™, protectie la supra-curent - CRO™
Alimentare: 230 Vac, 50 Hz, max.
Dimensiuni: 483 x 89 x 450 mm. ; Greutate: 18 Kg.
CB 1902
Amplificator profesional de mare putere
 
Putere medie de iesire (RMS) (1kHz, 1% THD+N):
- 2 x 960 W @ 2 ohm, 2 x 770 W @ 4 ohm
- conectare în punte: 1.920 W @ 4 ohm, 1.540 W @ 8 ohm
Raspuns în frecventa (la putere maxima + 0,25 dB): 20 Hz - 20 kHz
Raspuns în faza (@ 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 15°
THD (Distorsiune armonica totala) (20Hz - 20kHz): <0,1%
Distorsiune de intermodulatie SMPTE: < 0,05%
Crosstalk (20Hz - 20kHz): >75dB
Factor de Damping (20Hz - 1kHz): > 500
Câstig în tensiune (Voltage Gain): 33,1 dB
Raport semnal/zgomot (încarcat): 98 dB
Protectii: soft-start, pornire si oprire rapida, muting la pornire, supra-încalzire, DC, RF,
scurt-circuit CSP™, sarcini neadaptate, suprasarcina ICL™, protectie la supra-curent - CRO™
Alimentare: 230 Vac, 50 Hz, max.
Dimensiuni: 483 x 89 x 450 mm. ; Greutate: 19 Kg.
CB 2602
Amplificator profesional de mare putere
 
Putere medie de iesire (RMS) (1kHz, 1% THD+N):
- 2 x 1320 W @ 2 ohm, 2 x 940 W @ 4 ohm
- conectare în punte: 2.640 W @ 4 ohm, 1.880 W @ 8 ohm
Raspuns în frecventa (la putere maxima + 0,25 dB): 20 Hz - 20 kHz
Raspuns în faza (@ 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 15°
THD (Distorsiune armonica totala) (20Hz - 20kHz): <0,1%
Distorsiune de intermodulatie SMPTE: < 0,05%
Crosstalk (20Hz - 20kHz): >75dB
Factor de Damping (20Hz - 1kHz): > 500
Câstig în tensiune (Voltage Gain): 33,1 dB
Raport semnal/zgomot (încarcat): 100 dB
Protectii: soft-start, pornire si oprire rapida, muting la pornire, supra-încalzire, DC, RF,
scurt-circuit CSP™, sarcini neadaptate, suprasarcina ICL™, protectie la supra-curent - CRO™
Alimentare: 230 Vac, 50 Hz, max.
Dimensiuni: 483 x 89 x 450 mm. ; Greutate: 20 Kg.
CB 3902
Amplificator profesional de mare putere
 
Putere medie de iesire (RMS) (1kHz, 1% THD+N):
- 2 x 1960 W @ 2 ohm, 2 x 1490 W @ 4 ohm
- conectare în punte: 3.920 W @ 4 ohm, 2.980 W @ 8 ohm
Raspuns în frecventa (la putere maxima + 0,25 dB): 20 Hz - 20 kHz
Raspuns în faza (@ 1W, 20 Hz - 20 kHz): + 15°
THD (Distorsiune armonica totala) (20Hz - 20kHz): <0,1%
Distorsiune de intermodulatie SMPTE: < 0,05%
Crosstalk (20Hz - 20kHz): >75dB
Factor de Damping (20Hz - 1kHz): > 500
Câstig în tensiune (Voltage Gain): 33,1 dB
Raport semnal/zgomot (încarcat): 103 dB
Protectii: soft-start, pornire si oprire rapida, muting la pornire, supra-încalzire, DC, RF,
scurt-circuit CSP™, sarcini neadaptate, suprasarcina ICL™, protectie la supra-curent - CRO™
Alimentare: 230 Vac, 50 Hz, max.
Dimensiuni: 483 x 89 x 450 mm. ; Greutate: 23 Kg.

Seria IB - Amplificatoare de linie 100V

Industria spectacolelor este intr-o continua dezvoltare.
Echipa Ram Audio, tinând cont de necesitatile unei instalatii fixe, prezinta acesta noua serie de amplificatoare, completând astfel o oferta larga de aparate fiabile, profesionale care acopera o gama extinsa de activitati.
Noua serie de amplificatoare cuprinde 3 modele: IB 100, IB 200 si IB 300.
Noile amplificatoare industriale detin, pe lânga caracteristici tehnice de invidiat si o usoara utilizare, toate detaliile de care este nevoie intr-o instalatie profesionala.
Au de asemenea intrare dubla cu control de nivel independent, gain reglebil, intrare prioritara, control de ton, filtre subsonice si functie pornit/oprit de la distanta.
În aceasta lume a competitiei, aceasta noua serie de produse va permite profesionistilor sa fie foarte eficienti din punct de vedere al costurilor si o calitate ireprosabila.

IB-100
Amplificator profesional de linie 100V - 100 W
 
  Putere iesire RMS 100 V (1KHz-1%THD): 100 W
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by, reglaj nivel intrare, reglaj ton
Indicatoare cu LED-uri pentru: semnal, fault, supraîncalzire, power on, stand-by
Protectii: DC, supra-încarcare termica, scurt-circuit , HF
Configuratie: - filtre subsonice: 30Hz, 50Hz or 70Hz
- Voltage Gain: +4dBv or -16dBv
- functie pornit/oprit de la distanta
- intrare prioritara
Conectori: intrare balansata 3 pini detasabila ; iesire si comanda de la distanta: 5 pini detasabila
Dimensiuni: ; Greutate: Kg.

IB-200
Amplificator profesional de linie 100V - 200 W
 
 

Putere iesire RMS 100 V (1KHz-1%THD): 200 W
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by, reglaj nivel intrare, reglaj ton
Indicatoare cu LED-uri pentru: semnal, fault, supraîncalzire, power on, stand-by
Protectii: DC, supra-încarcare termica, scurt-circuit , HF
Configuratie: - filtre subsonice: 30Hz, 50Hz or 70Hz
- Voltage Gain: +4dBv or -16dBv
- functie pornit/oprit de la distanta
- intrare prioritara
Conectori: intrare balansata 3 pini detasabila ; iesire si comanda de la distanta: 5 pini detasabila
Dimensiuni: ; Greutate: Kg.

IB-300
Amplificator profesional de linie 100V - 300 W
 
  Putere iesire RMS 100 V (1KHz-1%THD): 300 W
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by, reglaj nivel intrare, reglaj ton
Indicatoare cu LED-uri pentru: semnal, fault, supraîncalzire, power on, stand-by
Protectii: DC, supra-încarcare termica, scurt-circuit , HF
Configuratie: - filtre subsonice: 30Hz, 50Hz or 70Hz
- Voltage Gain: +4dBv or -16dBv
- functie pornit/oprit de la distanta
- intrare prioritara
Conectori: intrare balansata 3 pini detasabila ; iesire si comanda de la distanta: 5 pini detasabila
Dimensiuni: ; Greutate: Kg.

Seria DQL - QuantaPulseTechnology

Seria DQL - QuantaPulseTechnology

Ram audio prezinta aceasta noua serie de amplificatoare bazate pe tehnologia
QuantaPulse™ care permite o crestere a puterii substantiala,
reducând dramatic greutatea aparatului.
Acesta noua serie, care îmbunatateste calitatile sonore fata de amplificatoarele actuale,
va devenii solutia în toate cazurile în care
greutatea si factorul economic sunt esentiale.
Veti aprecia designul modular ce permite un service foarte rapid.
Cu aceasta noua serie noi oferim profesionistilor avantajele unei forme compacte,
puteri mari, luminozitate si economie, fara îndoiala o suma impresionanta de caracteristici
pozitive.

QuantaPulseTechnology
* Sasiu din aliaj de aluminiu;
* Constructie modulara pentru un service usor;
* Operare cu intrari duale, în punte ori paralele;
* Intrari balansate prin conexiuni XLR;
* Iesiri conectori Speakon;
* Ventilatoare cu viteza variabila continua;
* Protectie permanenta sa scurt-circuit (SCP™)
* Intelligent clip-limiter (ICL™)
* Currentless relay operation (CRO™)


DQL2.4
Amplificator profesional de putere 2 x 800 W, 4 ohm
 
  Putere RMS (1%THD+N): 2 x 1.200 W / 2 ohm,
2 x 800 W / 4 ohm,
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by
Indicatoare LED-uri pentru
Sasiu din aliaj de aluminiu;
Constructie modulara pentru un service usor;
Operare cu intrari duale, în punte ori paralele;
Intrari balansate prin conexiuni XLR;
Iesiri conectori Speakon;
Ventilatoare cu viteza variabila continua;
Protectie permanenta sa scurt-circuit (SCP™)
Intelligent clip-limiter (ICL™)
Currentless relay operation (CRO™)
Dimensiuni: 19"x2Ux46cm (48,26 x 8,89 x 46cm)
Greutate: 13 Kg.
DQL4.0
Amplificator profesional de putere 2 x 1.300 W, 4 ohm
 
 
Putere RMS (1%THD+N): 2 x 1.950 W / 2 ohm,
2 x 1.300 W / 4 ohm,
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by
Indicatoare LED-uri pentru
Sasiu din aliaj de aluminiu;
Constructie modulara pentru un service usor;
Operare cu intrari duale, în punte ori paralele;
Intrari balansate prin conexiuni XLR;
Iesiri conectori Speakon;
Ventilatoare cu viteza variabila continua;
Protectie permanenta sa scurt-circuit (SCP™)
Intelligent clip-limiter (ICL™)
Currentless relay operation (CRO™)
Dimensiuni: 19"x2Ux46cm (48,26 x 8,89 x 46cm)
Greutate: 13 Kg.
DQL5.5
Amplificator profesional de putere 2 x 1.800 W, 4 ohm
 
 
Putere RMS (1%THD+N): 2 x 2.700 W / 2 ohm,
2 x 1.800 W / 4 ohm,
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by
Indicatoare LED-uri pentru
Sasiu din aliaj de aluminiu;
Constructie modulara pentru un service usor;
Operare cu intrari duale, în punte ori paralele;
Intrari balansate prin conexiuni XLR;
Iesiri conectori Speakon;
Ventilatoare cu viteza variabila continua;
Protectie permanenta sa scurt-circuit (SCP™)
Intelligent clip-limiter (ICL™)
Currentless relay operation (CRO™)
Dimensiuni: 19"x2Ux46cm (48,26 x 8,89 x 46cm)
Greutate: 14 Kg.
DQL7.0
Amplificator profesional de putere 2 x 2.300 W, 4 ohm
 
  Putere RMS (1%THD+N): 2 x 3.450 W / 2 ohm,
2 x 2.300 W / 4 ohm,
Raspuns în frecventa: 30 Hz - 20 kHz
Functii control: întrerupator de alimentare, de stand-by
Indicatoare LED-uri pentru
Sasiu din aliaj de aluminiu;
Constructie modulara pentru un service usor;
Operare cu intrari duale, în punte ori paralele;
Intrari balansate prin conexiuni XLR;
Iesiri conectori Speakon;
Ventilatoare cu viteza variabila continua;
Protectie permanenta sa scurt-circuit (SCP™)
Intelligent clip-limiter (ICL™)
Currentless relay operation (CRO™)
Dimensiuni: 19"x2Ux46cm (48,26 x 8,89 x 46cm)
Greutate: 14 Kg.


Seria PowerPack

Seria PowerPack

Mereu si oriunde în lume, design-erii sistemelor de sunet isi doresc sisteme compacte si totusi de putere.
Atenti mereu la cerintele clientilor, inginerii de la RAM Audio au creat o serie de module usor adaptabile la majoritatea
structurilor de cabinete acustice. Dimensiuni reduse, putere mare, eficienta a raportului calitate/pret, fiabilitate mare permit
o noua viziune asupra sistemelor de amplificare.

Caracteristici tehnice
Etajul de amplificare
- 3 module de putere: 400W - 700W - 1000W
- variante cu sarcini de 4W sau de 8W
- topologie clasa H de mare eficienta
- kit de expansiune pentru Bi-Amp (unitatea H-100)
- protectie la scurt-circuit
- protectie la curent continuu, la înalta frecventa
- protectie termica
- limitare clipping
- control al vitezei ventilatorului

Etajul de preamplificare
- intrare tip XLR si conectori de iesire pentru semnal Link/Hi Pass
- controlul nivelului de intrare
- filtru subsonic: selectabil si configurabil (20Hz - 150Hz)
- EQ Low: selectabil si configurabil (0 - +6dB @ 20Hz - 150Hz)
- EQ High: selectabil si configurabil (0 - +6dB @ 8kHz - 20kHz)
- EQ directivitate constanta: selectabil si configurabil (1kHz - 5kHz)
- crossover dual Linkwitz-Riley 24dB/Oct pentru configuratia Bi/Tri-Amp
- frecventa crossover: selectabila si configurabila (20Hz - 20kHz)
- semnalizare CLIP, FAULT, POWER
- design ultra compact, greutate redusa
- usor de adaptat la orice tip de incinte
- conexiuni, configurari si montaj facile
- usurinta în utilizare

Plãtile se vor face în lei la cursul BNR pentru data efectuãrii plãtii.
Termen de livrare 30 - 45 de zile de la data efectuarii platilor.
Garantie: Toate echipamentele sunt acoperite de o garantie asupra viciilor de fabricatie timp de 12 luni.Nu se asigurã garantie în cazul aparitiei unui defect datorat manipulãrii defectuoase sau exploatãrii echipamentelor în neconcordantã cu instructiunile producãtorului. Orice interventie de cãtre persoane neautorizate asupra echipamentului, duce automat la pierderea garantiei.
Postgarantie pe bazã de contract de service postgarantie contracost pe orice perioadã.
Pentru orice alte informatii suplimentare legate de aceastã ofertã, vã rugãm nu ezitati sã ne contactati.

S.C. CRISOR SHOW S.R.L.